Utveckling är för mig att lyssna på den inre rösten och ta ansvar för de signaler kroppen skickar. Att vara öppen för att göra de förändringar som för oss framåt. Aura-Soma hjälper oss att se våra möjligheter och våra blockeringar så att vi lättare kan lyssna inåt och förstå vad kroppen vill säga.

Under augusti månad har jag rabatt på chakraflaskor och tillhörande pomander.

På "Konultation Online" kan du få dina flaskor/färgval tolkade så att du lättare kan förstå vilka blockeringar du kan arbeta med.

Hela månaden har jag rabatt på chakraflaskor med tillhörande pomander.

http://www.aura-soma.nu/aurasoma_direkt/aurasoma_direkt.html

För dig som är intresserad finns det fortfarande några platser kvar på kursen Aura-Soma Introduktionsdag. Se mer på

http://www.aura-soma.nu/aurasoma_utbildning.html

Varmaste hälsningar

Christine

Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt
Svenska English