B115 Archangel Khemiel & Ariel

465 kr
Available
Not available
.
Not available
Product Description:
B115 Orange/röd Ärkeängel Khemiel och Ariel
1 december 2017 kl. 15.45

Ärkeängel Khemiel har en upphöjd status i relation till övriga ärkeänglar. Khemiel ger oss möjlighet att få en glimt av källan, essensen av allt som är. Chamael och Khemiel kan ses som olika aspekter av samma varelse. I den här flaskan finns den kombinerade energin från Khemiel och Ariel. Khemiel är den feminina och Ariel är den maskulina aspekten. Tvillingsjälar från samma källa.
När vi ser djupare på orange och rött så innebär det att vi tittar djupare på våra insikter och får energi att uttrycka dem. När vi förverkligar den orangefärgade uppvaknande energin blir vi medvetna om den röda färgens djupare energi, Kristusenergin. Genom orange kan vi känna oss starka att möta våra utmaningar genom den röda energin. Vi kan föreställa oss den här ärkeängeln i vattenvärlden, den emotionella aspekten av vårt varande som får sin förlösning i orange och rött.
Orange och rött relaterar till korall, den energi som intensifierats i den senaste pomandern, ljus korall. Detta ger oss en förståelse för vad som kommer genom den här flaskan. Djupa insikter och styrka till individen genom tillit och hopp. Om vi kan ha tillit på djupet av oss själva då kan många saker möjliggöras av det som vi möter i livet och det som vi vill uppnå.
Ariel anses vara Guds lejon och har mycket styrka. Det ger oss mod och styrka att möta våra största utmaningar och Khemiel och Ariel stödjer oss att vara mindre reaktiva.
När vi kämpar med motstridiga delar inom oss kan Khemiel och Ariel vara ett starkt stöd. 115 blir 7. Flaska nr 7, Getsemene trädgård som handlar om det ultimata testet.
Vi närmar oss superfullmåne den 3 december som hjälper oss att skapa harmoni i alla våra förhållanden. Orange och röd blir korall som bidrar till samarbete och förening.
Att gå bortom vår känsla av separation. Ger istället en känsla av djup förening av alla våra aspekter och förening med allt liv.


Produced by: Wikinggruppen
Categories
Customer's Area
Svenska English